O nás

KDO JSME A CO MŮŽEME NABÍDNOUT

Jsme akreditované pracoviště Ministersva dopravy ČR,č.j.:235/2012-160-OST/5 a provádíme dopravně psychologická vyšetření dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 48/2016 Sb. Vyšetření provádíme na naši pobočce, která je akreditovaná Ministerstvem dopravy ČR k provádění dopravně psychologických vyšetření.

 • služby poskytujeme individuálním klientům i firmám pro jejich zaměstnance
 • Vyšetření provádíme na naši pobočce
 • Jsme akreditované pracoviště Ministersva dopravy

                                             Dotazy


Pro koho je dopravně psychologické vyšetření povinné

Psychotesty musí ze zákona povinně absolvovat následující skupiny řidičů:
vybodovaní řidiči - při žádosti o vrácení řidičského průkazu po 12 měsících o vybodování.
řidiči z povolání - řidiči autobusů, kamiónů apod. (s řidičským oprávnění pro skupiny C, C+E, C1+E, D, D+E, D1, D1+E) před zahájením činnosti, dále před dosažením věku 50 let a pak každých 5 let. Dopravně psychologické vyšetření musí předložit při pravidelné lékařské prohlídce (viz zákon 361/2000, § 87a odst. 1 a 2).
instruktoři autoškol - před zkouškou pro získání profesního osvědčení učitele.
na žádost praktického lékaře - pokud si posuzující lékař vyšetření vyžádá.

Co je nutné pro absolvování dopravně psychologického vyšetření

Na dopravně psychologické vyšetření si přineste s sebou:

 • doložit totožnost (občanský průkaz nebo cestovní pas)
 • přinést si s sebou nezbytné osobní pomůcky (brýle, naslouchadla apod.)
 • výpis z evidenční karty řidiče, vydaný magistrátem nelze získat na Czech Point
 • v případě žádosti o vrácení řidičského oprávnění je nutný posudek od lékaře o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Posudek od lékaře nesmí být starší 1 měsíc před návštěvou psychologa

Na vyšetření byste se měli dostavit včas, odpočatí, přiměřeně vyspalí, v dobrém fyzickém a psychickém rozpoložení a vzít si sebou svačinu a pití. 


Jaký je průběh dopravně psychologického vyšetření

Rozsah, obsah a způsob provádění dopravně psychologického vyšetření
Dopravně psychologické vyšetření zahrnuje rozbor anamnestických údajů o posuzované osobě, včetně údajů o řidičské praxi, rozhovor, vyšetření posuzované osoby standardizovanými psychodiagnostickými metodami, případně projektivními metodami a pozorováním.Doba samotného vyšetření je cca 3hod.
Dopraně psychologické vyšetření se skládá z těchto částí:

 • sběr anamnestických dat
 • vyšetření psychické výkonnosti (testy inteligence, paměti, koncentrace pozornosti, rychlosti, přesnosti, tolerance ke stresu, reakcí na zvukové a sluchové podněty, spolehlivosti reakcí nebo rychlosti rozhodování za stresu)
 • vyšetření osobnostních vlastností (emoční stabilita, míra agresivity, ovládání emočních impulzů, problémy v sebeovládání, zvládání stresových situací, tendence k hazardu, tendence k explozivním reakcím a další)
 • individuální rozhovor
 • zhodnocení výsledků vyšetření
 • seznámení posuzované osoby se závěrem dopravně psychologického vyšetření a vystavení písemného posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření.

Závěr s výsledkem vyšetření u nás obdržíte v den vyšetření a zároveň při rozhovoru s psychologem získáte doporučení pro vaši další řidičskou praxi.