Dopravně psychologické vyšetření

,,S opatrností nejdál dojedeš"

     Jsme akreditované pracoviště Ministersva dopravy ČR,č.j.:235/2012-160-OST/5 a provádíme dopravně psychologická vyšetření dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 48/2016 Sb. Vyšetření provádíme na naši pobočce, která je akreditovaná Ministerstvem dopravy ČR k provádění dopravně psychologických vyšetření.

  • služby poskytujeme individuálním klientům i firmám pro jejich zaměstnance
  • Vyšetření provádíme na naši pobočce

 

Dopravně psychologická vyšetření


                     

Dopravně psychologické vyšetření řidičů upravuje zákon 361/2000 Sb. (o provozu na pozemních komunikacích). Ten stanoví, pro koho je dopravně psychologické vyšetření povinné. Může jít o řidiče z povolání, vybodovaného řidiče, řidiče po ztrátě řidičského oprávnění nebo řidiče seniora.

 

Psychologické vyšetření pro specifikované profese

Psychická způsobilost se ověřuje u osob, které vykonávají nějakou specifickou profesi. Tato profese charakterem svých činností klade zvýšené nároky na lidskou psychiku, a proto je pro její výkon požadováno posouzení psychické způsobilosti. Testováním jsou zjišťovány psychické předpoklady konkrétního člověka pro výkon dané profese.

Pro koho je dopravně psychologické vyšetření:

Psychotesty musí ze zákona povinně absolvovat následující skupiny řidičů:
vybodovaní řidiči - při žádosti o vrácení řidičského průkazu po 12 měsících o vybodování.
řidiči z povolání - řidiči autobusů, kamiónů apod. (s řidičským oprávnění pro skupiny C, C+E, C1+E, D, D+E, D1, D1+E) před zahájením činnosti, dále před dosažením věku 50 let a pak každých 5 let. Dopravně psychologické vyšetření musí předložit při pravidelné lékařské prohlídce (viz zákon 361/2000, § 87a odst. 1 a 2).
instruktoři autoškol - před zkouškou pro získání profesního osvědčení učitele.
na žádost praktického lékaře - pokud si posuzující lékař vyšetření vyžádá.